Grön energi

Vi ska självklart sträva efter grön- och förnyelsebar energi.Att leva hållbart i ett samhälle utan avfall och miljöfarliga ämnen är något som är idealet för många idag. Vi är mycket mer medvetna om hur vi påverkar vår värld idag än vi någonsin varit och just därför väljer många att ta vara på den vetskapen och göra något åt det problem som vi möter gällande miljön och klimatet. En stor grund till att det finns global uppvärmning och växthuseffekten är för att företag spyr ut avfall och avgaser i luften vid tillverkning av energi. I Sverige har vi en mycket mer utvecklad grön energi än många andra länder, men den är långt ifrån fulländad. I många fattigare länder har de varken råd eller tillgång till den teknik som krävs för att bygga sol-, vatten-, vind-, eller vågkraftverk. De sätter istället upp det billigaste alternativet och det är i nio utav tio fall kolkraftverk. Kolkraftverk driv, som man kanske kan förstå, på kol, vilket leder till mycket avfall, partiklar och avgaser i luften.

Klarar oss utan kolkraftverk
I Sverige klarar vi oss utan kolkraftverk och har egentligen väldigt få elkraftverk som lämnar avgaser, eller partiklar i luften. Det främsta sättet Sverige får energi på är från kärnkraftverk. Somliga kanske tror att kärnkraftverk är lika dåligt på kolkraft, men så är inte fallet. Kärnkraft lämnar inga avgaser över huvud taget, men däremot så blir det radioaktivt avfall över vid tillverkning. Detta radioaktiva avfall kommer aldrig att påverka oss människor då det grävs ner på djup som strålningen aldrig kommer att ta sig upp från. Dock är det naturligtvis mer fördelaktigt med helt gröna energikällor.

Anledningen till att Sverige inte endast får sin energi från helt gröna energikällor är för att dessa inte är fullt så effektiva. Genom att välja att få enbart grön energi när du väljer elavtal till exempel, så kommer du att stödja utvecklingen av dessa helt gröna alternativ, som en dag, kanske kommer att kunna eliminera alla utsläpp.