Miljön är viktig, och faktum är att den bara blir viktigare och viktigare allteftersom att tiden går framåt. Planeten vi har är den enda vi har, och det finns många fel vi gör idag som tär på miljön, men det är samtidigt svårt att ändra vanor. Vi har förvisso blivit mycket bättre på senare tid att ta hand om vår planet och om miljön med nya tekniska innovationer, men samtidigt så finns det andra tekniska innovationer och tillverkandet av teknik som drar ner på miljön, så det blir som en evig dragkamp dessa emellan.

Som tur är så är elektroniken ett av svaren på hur vi kan rädda mycket av vår miljö. Genom att gå iväg från fossila bränslen och utsläpp så kan vi istället förlita oss på elektrisk energi, och det forskas faktiskt alltmer och mer på detta. Samtidigt så väljer även företag som jobbar med elektronik att dra ner på sina utsläpp och avfall, och ett av dessa företag är Bepe.se, och deras miljösida http://www.bepe.se/miljoe.

Vad bepe gör för miljön
Det finns en del lagar kring hur företag får vara för att värna om miljön, och på http://www.bepe.se/miljoe/ så kan du läsa om att Bepe följer alla dessa lagar och krav som ställs på deras verksamhet, men på sidan om det så väljer de även att sträva efter att förbruka så lite energi, vatten och kemikalier som bara möjligt men att fortfarande ha fungerande processer och arbetsmaskiner.

Vidare så ställer de också krav på leverantörer samt att de återinför restprodukter för att återvinna dessa – med andra ord allt ett företag av denna typ kan göra för att spara in på miljön. Läs mer om deras arbete på http://www.bepe.se/miljoe!