Vad är kvävgas? Kvävgas är en färglös och luktfri gas vid normal temperatur. Den är normalt ansluten till en annan kväveatom och obligationen är mycket stark, vilket är därför som många sprängämnen innehåller kvävgas. Bindningen bryts när den explosiva processen sker. När gasen exploderar släpper bindningarna en hel del energi.

Det brukar inte kombineras med andra atomer på grund av dess starka band och obligationen hindrar den från att reagera. Litium är ett av de enda kemiska element som reagerar med kväve utan att bli uppvärmt. Magnesium kan brinna i kväve och gasen ger också upphov till blå elektriska gnistor. Den blå färgen orsakas av atomerna som exciteras. När de blir normala igen släpper de ut ljus. När kväve är exalterad reagerar den med många saker som den normalt inte reagerar med.

Mer fakta om kvävgas

  • Kväve är ett grundämne med symbolen N och atomnummer 7.
  • Under normala förhållanden är kväve är en färglös, luktlös och smaklös gas.
  • Kväve utgör cirka 78% av luften som du andas.
  • Det förekommer i alla levande varelser, inklusive människokroppen och växter.
  • Gasen används vid förvaring av livsmedel för att hålla förpackade livsmedel färskt och används också vid framställning av elektroniska delar, för industriella ändamål samt många andra användbara applikationer.
  • Kvävgas används ofta som ett alternativ till koldioxid för lagring av öl.
  • Titan, den största månen vid Saturnus, har en atmosfär som är nästan helt utgjord av kväve (över 98%). Det är den enda månen i vårt solsystem känd för att ha en tät atmosfär.

Vad är en luftkompressor?

En luftkompressor innehåller kvävgas och är en anordning som omvandlar ström till potentiell energi, vilket lagras till komprimerad luft. Genom att använda en av flera olika metoder kan en luftkompressor tvinga i sig mer och mer luft i en lagringstank, vilket leder till en ökning av kompressorns tryck och när detta tryck når sin övre gräns stängs luftkompressorn av. Därefter hålls den komprimerade luften inne i tanken tills den blir kallad i bruk.

Den energi som finns inom den komprimerade luften kan senare användas för en mängd olika tillämpningar som utnyttjar den kinetiska energin som finns hos luften när den släpps ut.