I alla tider har människan haft möten. Ett möte innebär i grund och botten att två eller fler människor möts för att fatta ett beslut och/eller bolla en eller flera idéer.

När internet och mobiltelefonen på allvar slog igenom föddes ett nytt beteende hos människan. Att ta snabba beslut utan fysisk närvaro möjliggjordes helt plötsligt. Detta har nu lett till att videokonferens tar allt mer utrymme i arbetsdagen, på bekostnad av fysiska möten.

Varför föredrar den moderna människan videkonferens?

  • Videokonferens är ett tidseffektivt alternativ. Deltagarna kan närvara på mötet oavsett geografisk plats, vilket möjliggör fler kundmöten för en säljare, eller flexiblare arbetsdagar för småbarnsföräldern.
  • Miljöfrågan har blivit mer och mer aktuell. En videokonferens kräver inte att deltagarna infinner sig på en specifik plats, vilket minskar både klimatpåverkan samt resekostnader.
  • Kostnadseffektivitet! Att hyra in sig på en mötesanläggning är dyrt, och att bygga ett mötesrum är en stor kostnad, framförallt för en startup. Ett företag som i huvudsak använder videokonferens kan istället lägga det frigjorda kapitalet på tex produktutveckling, marknadsföring eller kundnöjdhet.
  • Ny teknik gör det enklare och mer professionellt. För några år sedan förknippades videokonferens med dålig bildkvalitet, fördröjda röster och långsam internetuppkoppling. Idag finns utrustning och lösningar specifikt framtagna för att lösa företagets behov av videokonferens.

De generationer som idag växer upp sköter mer och mer av sin kommunikation online, och detta kommer medföra att videokonferens växer ytterligare.