Miljö

Varför ökar videokonferens i popularitet?

I alla tider har människan haft möten. Ett möte innebär i grund och botten att två eller fler människor möts för att fatta ett beslut och/eller bolla en eller flera idéer.

När internet och mobiltelefonen på allvar slog igenom föddes ett nytt beteende hos människan. Att ta snabba beslut utan fysisk närvaro möjliggjordes helt plötsligt. Detta har nu lett till att videokonferens tar allt mer utrymme i arbetsdagen, på bekostnad av fysiska möten.

Varför föredrar den moderna människan videkonferens?

 • Videokonferens är ett tidseffektivt alternativ. Deltagarna kan närvara på mötet oavsett geografisk plats, vilket möjliggör fler kundmöten för en säljare, eller flexiblare arbetsdagar för småbarnsföräldern.
 • Miljöfrågan har blivit mer och mer aktuell. En videokonferens kräver inte att deltagarna infinner sig på en specifik plats, vilket minskar både klimatpåverkan samt resekostnader.
 • Kostnadseffektivitet! Att hyra in sig på en mötesanläggning är dyrt, och att bygga ett mötesrum är en stor kostnad, framförallt för en startup. Ett företag som i huvudsak använder videokonferens kan istället lägga det frigjorda kapitalet på tex produktutveckling, marknadsföring eller kundnöjdhet.
 • Ny teknik gör det enklare och mer professionellt. För några år sedan förknippades videokonferens med dålig bildkvalitet, fördröjda röster och långsam internetuppkoppling. Idag finns utrustning och lösningar specifikt framtagna för att lösa företagets behov av videokonferens.

De generationer som idag växer upp sköter mer och mer av sin kommunikation online, och detta kommer medföra att videokonferens växer ytterligare.

Vacker gräsmatta

Många drömmer om en vacker gräsmatta, med ett gräs som är grönare än grannens. Detta är en dröm som kan komma till verklighet. Lösningen heter gräsrullar med hjälp av gräsrullar som du enkelt rullar ut där du är i behov av gräs så kommer din gräsmatta att blomstra. Gräset är högkvalitativt och kommer att se naturligt ut på din gräsmatta, du kan förvänta dig ett strålande resultat.

Gräscenter AB
Gräscenter AB heter företaget som du ska vända dig till, de levererar gräs till i stort sett alla orter norr om Jönköping. Därför spelar det ingen roll vart du bor, du kan även hämta gräset hos dem. De har färdigt gräs som finns att köpa vilket underlättar för dig när du vill ha en fin gräsmatta fort, lägg en leverans på fint gräs till sommaren redan nu.

Stor kunskap
Gräscenter AB hjälper dig med frågor angående gräs, oavsett om det handlar om ogräs eller nyinköpt gräs. Det kan exempelvis handla om hur du ska göra för att sköta ditt nyinköpta gräs och därmed behålla det lika fint som när du köpte det. När du vänder dig till Gräscenter AB som idag är ett mycket stort företag så kan du räkna med att få ett slående resultat.

Kvävgas

Vad är kvävgas? Kvävgas är en färglös och luktfri gas vid normal temperatur. Den är normalt ansluten till en annan kväveatom och obligationen är mycket stark, vilket är därför som många sprängämnen innehåller kvävgas. Bindningen bryts när den explosiva processen sker. När gasen exploderar släpper bindningarna en hel del energi.

Det brukar inte kombineras med andra atomer på grund av dess starka band och obligationen hindrar den från att reagera. Litium är ett av de enda kemiska element som reagerar med kväve utan att bli uppvärmt. Magnesium kan brinna i kväve och gasen ger också upphov till blå elektriska gnistor. Den blå färgen orsakas av atomerna som exciteras. När de blir normala igen släpper de ut ljus. När kväve är exalterad reagerar den med många saker som den normalt inte reagerar med.

Mer fakta om kvävgas

 • Kväve är ett grundämne med symbolen N och atomnummer 7.
 • Under normala förhållanden är kväve är en färglös, luktlös och smaklös gas.
 • Kväve utgör cirka 78% av luften som du andas.
 • Det förekommer i alla levande varelser, inklusive människokroppen och växter.
 • Gasen används vid förvaring av livsmedel för att hålla förpackade livsmedel färskt och används också vid framställning av elektroniska delar, för industriella ändamål samt många andra användbara applikationer.
 • Kvävgas används ofta som ett alternativ till koldioxid för lagring av öl.
 • Titan, den största månen vid Saturnus, har en atmosfär som är nästan helt utgjord av kväve (över 98%). Det är den enda månen i vårt solsystem känd för att ha en tät atmosfär.

Vad är en luftkompressor?

En luftkompressor innehåller kvävgas och är en anordning som omvandlar ström till potentiell energi, vilket lagras till komprimerad luft. Genom att använda en av flera olika metoder kan en luftkompressor tvinga i sig mer och mer luft i en lagringstank, vilket leder till en ökning av kompressorns tryck och när detta tryck når sin övre gräns stängs luftkompressorn av. Därefter hålls den komprimerade luften inne i tanken tills den blir kallad i bruk.

Den energi som finns inom den komprimerade luften kan senare användas för en mängd olika tillämpningar som utnyttjar den kinetiska energin som finns hos luften när den släpps ut.

Miljön och hur elektroniken kan göra den bättre

Miljön är viktig, och faktum är att den bara blir viktigare och viktigare allteftersom att tiden går framåt. Planeten vi har är den enda vi har, och det finns många fel vi gör idag som tär på miljön, men det är samtidigt svårt att ändra vanor. Vi har förvisso blivit mycket bättre på senare tid att ta hand om vår planet och om miljön med nya tekniska innovationer, men samtidigt så finns det andra tekniska innovationer och tillverkandet av teknik som drar ner på miljön, så det blir som en evig dragkamp dessa emellan.

Som tur är så är elektroniken ett av svaren på hur vi kan rädda mycket av vår miljö. Genom att gå iväg från fossila bränslen och utsläpp så kan vi istället förlita oss på elektrisk energi, och det forskas faktiskt alltmer och mer på detta. Samtidigt så väljer även företag som jobbar med elektronik att dra ner på sina utsläpp och avfall, och ett av dessa företag är Bepe.se, och deras miljösida http://www.bepe.se/miljoe.

Vad bepe gör för miljön
Det finns en del lagar kring hur företag får vara för att värna om miljön, och på http://www.bepe.se/miljoe/ så kan du läsa om att Bepe följer alla dessa lagar och krav som ställs på deras verksamhet, men på sidan om det så väljer de även att sträva efter att förbruka så lite energi, vatten och kemikalier som bara möjligt men att fortfarande ha fungerande processer och arbetsmaskiner.

Vidare så ställer de också krav på leverantörer samt att de återinför restprodukter för att återvinna dessa – med andra ord allt ett företag av denna typ kan göra för att spara in på miljön. Läs mer om deras arbete på http://www.bepe.se/miljoe!