Ta patent

Det är viktigt att om man har en bra idé så bör man ta tillvara på sin immateriella rätt för sin skapelse. Detta kan man göra genom att ta patent. Du tar patent på något genom att gå in på http://bjerken.se/se/. Då hjälper de dig med att skydda dina uppfinningar och se till att ingen annan får chansen att göra anspråk på dem. Du skyddar på så sätt din egendom.

Skydda design
Det finns även andra saker som Bjerken kan hjälpa dig med. De kan även hjälpa dig att skydda din design och se till att ingen annan använder sig av den när det kommer till en produkt. En produkts utseende säger mycket om produkten och om någon annan skapar en produkt som lätt kan identifieras med din, så gör de intrång på din design och drar därmed fördel.

Vad undrar du över?
När det kommer till frågor och tvistmål om immateriell rätt så kan de hjälpa dig, bland annat genom att hjälpa dig att skydda det som är ditt eller svara på frågor angående vad det är som egentligen gäller. Du kanske undrar om du har rättigheten att ta patent eller att använda dig av ett visst typ av varunamn och då kan de hjälpa dig genom att svara på dina frågor.